Lycksele Bildemontering är tillsammans med MärkesDemo Miljöcertifierade enligt ISO14001 & Kvalitetscertifierade enligt ISO9001

 

MärkesDemos & Lycksele Bildemonterings verksamhetspolicy

 

MärkesDemo och Lycksele Bildemontering ska stå för en känd, hög och jämn kvalitet till alla kunder, som leder till rekommendationer och återkommande köp. Vi ska bidra till en långsiktig hållbar utveckling i den omfattning som vi har kunskap och resurser till och se till att miljö- och kvalitetsfrågor inkluderas i vår övergripande affärsstrategi.  
 
För att förverkliga detta behöver vi:  

 • Demontera och dränera på ett miljösäkert sätt genom att förebygga föroreningar och energieffektivisera verksamheten samt att se till att farligt avfall tas om hand på rätt sätt, att fler delar återanvänds och att en större andel material återvinns.  
   
 • Leverera delar som motsvarar nya delars prestanda med hög leveranssäkerhet och stor kundnöjdhet
   
 • Ställa krav på leverantörer och entreprenörer som kan påverka vår miljöprestanda och/eller kvaliteten på våra produkter och tjänster samt välja miljömärkta produkter i den mån det är möjligt
   
 • Ha kunskap och insikt i att vi följer lagstiftning och andra bindande krav som ställs av kunder, samhälle och andra intressenter som är väsentliga för vår verksamhet
   
 • Ha personal med tillräckligt hög kompetens för det arbete som utförs och som ständigt stimuleras till kompetensutveckling
   
 • Ha en ledning och personal vars arbete präglas av strävan efter ständiga förbättringar av ledningssystemet vilket också leder till en bättre miljöprestanda

 

   Kontakta oss

    Lycksele Bildemontering AB
    Karossvägen 4
    921 45 LYCKSELE

    Telefon 0950 – 121 40
    Fax 0950 – 149 28

Epost

Försäljning
forsaljningen@lyxdemo.se

Ekonomi/Adm/ISO
monica@lyxdemo.se

Platschef
jenspeder@lyxdemo.se

Säljare 

patrik@lyxdemo.se
crille@lyxdemo.se
joakim@lyxdemo.se
lars@lyxdemo.se
simon@lyxdemo.se 

Öppettider

Måndag - Torsdag 
07.00-17.00

Fredag 
07.00-15.30
Lördag - Söndag
STÄNGT