Miljö


Lycksele Bildemontering är ISO 14001-certifierade, som inte på något sätt är ett slutmål i vårt miljöarbete, i den certifieringen binder vi oss till ständig förbättring.

 

Vi är ett kretsloppsanpassat återvinningsföretag med stora miljöideal – vi har en klar miljö- och kvalitetspolicy i företaget.

Omsorg om miljön ska genomsyra all vår verksamhet och prägla vårt dagliga arbete.

Nyckelord i vår verksamhet är därför:

 • resurseffektivitet,
 • kretsloppsanpassad bilåtervinning och
 • minskad miljöpåverkan, som tex. utsläpp och avfall .

God lönsamhet är en förutsättning för vårt miljöarbete då detta skapar resurser för investeringar och utveckling.

Genom att bygga upp vår kunskap och driva miljöarbetet vidare skaffar vi oss en god framförhållning ur miljöhänseende så att vi når en ständig förbättring.

 

Vi skall följa alla lagar och krav som berör vår verksamhet.

 

Vi ska leverera:

 • ”felfria produkter i rätt tid så att de infriar den förväntade kvalitén.
 • ”Vårt företag ska också tillfredställa kundernas behov av service och information”.

Dessa Miljöförbättringar har Vi gjort sedan 1:a juli 1998.

 

Vi har:

 • Börjat sälja återvunnen spolarvätska för 20kr/dunk. (4L)
 • Hållit miljöutbildningar/kurser för samtliga anställda
 • Satt ut biltransporterna på entreprenad (numera ny transportbil med miljövänligare motor).
 • Ersatt oljeeldning med fjärrvärme.
 • Bytt ut våra gamla oljeavskiljare mot nya EU-godkända.
 • Tidsstyrning på alla stora strömförbrukande maskiner och uttag.
 • Ytterligare vattenrening efter oljeavskiljare (Eget reningsverk).
 • Byggt en tät invallad platta med tak där alla bilar med läckage placeras direkt efter avlastning.

Återvinning är miljöansvar!

Lycksele Bildemontering har fått pris för sitt miljöarbete – Lycksele Kommuns Miljöpris 1996.

Vi är nu även certifierade enligt ISO 9001 för att ytterligare höja kvalitén på våra produkter och få allt nöjdare kunder och minska påverkan på vår miljö.

 

Miljöansvarig på företaget är Ulf Jonsson och honom når du på tel 0950-12150 eller e-post: ulf@lyxdemo.se

   Kontakta oss

    Lycksele Bildemontering AB
    Karossvägen 4
    921 45 LYCKSELE

    Telefon 0950 – 121 40
    Fax 0950 – 149 28

Epost

Försäljning
forsaljningen@lyxdemo.se

Ekonomi/Adm/ISO
monica@lyxdemo.se

Platschef
jenspeder@lyxdemo.se

Säljare 

patrik@lyxdemo.se
crille@lyxdemo.se
sebastian@lyxdemo.se
lars.varnberg@lyxdemo.se

Öppettider

Måndag - Torsdag
07.00-17.00 

Fredag
07.00-15.30
Lördag - Söndag
STÄNGT